Welkom op de site van Logopediepraktijk Fangman

 

U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en de praktijk in het bijzonder.

Op deze website treft u informatie aan over stoornissen en de wijze waarop wij als logopedisten kunnen behandelen. Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen.

Ik vertel u ook over de specialismen en geef u de mogelijkheid om mij vragen te stellen over afspraken, behandelingen en aanmeldingen.

En natuurlijk vindt u hier ook het adres en het telefoonnummer onder contact.

Als laatste wijs ik u op veelgestelde vragen, waar de kans groot is dat u informatie die u graag zou willen ontvangen aantreft.

 

 

 LOGOPEDISCHE VERGOEDINGEN 2016

 

Zoals u wellicht in het nieuws wel gezien hebt, wordt het beleid van de zorgverzekeraars ten aanzien van de logopedische vergoedingen flink aangescherpt, zowel met betrekking tot de tarieven als ook in de vorm van aanvullende eisen en voorwaarden. Dit heeft ons doen besluiten de contracten voor 2016 met de zorgverzekeraars Menzis en CZ niet te ondertekenen.

Op onze site www.logopediefangman.nl ziet u een overzicht van verzekeraars waarmee wij wel een contract hebben afgesloten voor 2016.

In de polis van uw zorgverzekeraar staat aangegeven dat de logopedische behandeling voor 100% vergoed wordt. Dit geldt echter alleen wanneer de logopedist een contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar.

 

Wat betekent dit voor u:

  • Als u of uw kind verzekerd bent/is bij een zorgverzekeraar waarvan we het contract hebben getekend zullen wij de declaraties direct bij de verzekering (blijven) indienen.
  • • Als u of uw kind verzekerd bent/is bij een zorgverzekering waarvan we het contract niet tekenen, dan krijgt u de rekening van de behandeling thuis en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekering. De vergoeding die u krijgt is per zorgverzekering verschillend en afhankelijk van het soort polis dat u heeft. U zult in de meeste gevallen een deel van de behandeling zelf moeten betalen.

Bij een naturapolis kunt u alleen volledig vergoede zorg krijgen bij een logopedist die een contract heeft met uw zorgverzekering. Indien u de logopedische zorg krijgt van een logopedist die geen contract heeft, betaalt u een eigen bijdrage. U krijgt dan de factuur thuis gestuurd die u vervolgens bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. 
Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist ongeacht of deze wel of geen contract met de logopedist heeft. U krijgt van de logopedist een factuur voor de behandelingen. Deze rekening dient u aan de logopedist te voldoen en u kunt deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen zodat u een groot deel of het volledige bedrag vergoed krijgt. Het bedrag dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekering. Bij een restitutiepolis is dit doorgaans een hoger bedrag dan bij een naturapolis.
 

Bij veel zorgverzekeraars is een restitutiepolis slechts een paar euro per maand duurder dan een naturapolis.
 

Als u vragen hebt, kunt u zich richten tot de praktijkhouder (Lisa Fangman) of uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Wel contract

Geen contract

Multizorg:
ONVZ
ASR
ENO
VVAA 
PNO zorg
Amersfoortse
Ditzo
Beter Dichtbij
Salland
Holland Zorg
Energie
Aevitae-ASR
IAK-ASR 
Energie 
Caresco-ASR 


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

 

DSW, Stad Holland

X

 

De Friesland

X

 

VGZ/Unive/IZA/Trias/Cares Gouda, UMC

X

 

Zorg & Zekerheid

X

 

Achmea (o.a. Avero, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Pro Life)

X

 

Menzis, Anderzorg, Azivo

 

X

CZ, Delta Lloyd, OHRA

 

X

 

L
  • logo_original.jpg
Logopediepraktijk Fangman
lid van de NVLF